შესვლა

 

სწავლების თანამედროვე აპრობირებული ფორმა ინტერნეტში

ბიზნესის აკადემიური ცენტრის

,,ფინანსების მენეჯერის“ კურსი

 

პროგრამა მოცავს სამ დონეს:

1.      ბუღალტრული აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგება, საბუღალტრო პროგრამა ორისი-7 და ექსელის პროგრამის საწყისი გაკვეთილები.  სწავლის ხანგრძლივობა 4 თვე. ჯგუფები მუშაობას იწყებენ ყოველი თვის პირველ რიცხვში.

2.      სამართლის საფუძვლები და საგადასახადო კანონმდებლობა. დეკლარაციები.  სწავლის ხანგრძლივობა  5 თვე. ჯგუფები მუშაობას იწყებენ:

2.1   1 მარტს

2.2   1 ოქტომბერს

3.      მმართველობითი აღრიცხვა. 7 თვე. სწავლის ხანგრძლივობა  7 თვე. ჯგუფი მუშაობას იწყებს 1 ნოემბერს.

სასწავლო კაბინეტი მუშაობს უწყვეტად 24 საათი. შესვლა შეგიძლიათ ნებისმიერ თქვენთვის მოხერხებულ დროს.

 

თუ დაინტერესდით მიიღე პროგრამის ხუთი თავი-13 გაკვეთილი უფასოდ, მოწოდებულ მასალაზე გაიარე საკონკურსო-სარეიტინგო ტესტირება. გამსვლელი ქულის (60%) მოპოვების შემთხვევაში თუ სურვილი გექნებათ სწავლის გაგრძელების ადმისტრაცია გაძლევთ ამის უფლებას.    

ყველა უფლება დაცულია