გილოცავთ ბიზნესის აკადემიური ცენტრის სტუდენტებს!

საქართველოს ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციასა (ბაფ) და ბიზნესის აკადემიურ ცენტრს (baco.ge) შორის გაფორმებული მემორანდუმის მიხედვით ACCA-ს პროგრამის გავლისას წიგნი F6-საგადასახადო დაბეგვრა, ჩაეთვლებათ (2011 წლიდან) ვისაც გავლილი აქვს ან გაივლის ,,ფინანსების მენეჯერის“ კურსის მეორე დონეს-საგადასახადო აღრიცხვა. ( მსგავსი აღიარება F1-წიგნში მიღებული აქვს მხოლოდ შავი ზღვის უნივერსიტეტს)

ყურადღება!
ACCA-ს პროგრამაში წიგნი F3-ფინანსური აღრიცხვა, ლექციებს წაიკითხავს რუსუდან ჟორჟოლიანი.
სტუდენტებს, რომლებიც წინა სემესტრში მონაწილეობდა F3 წიგნში და ვერ ჩააბარა გამოცდა ეძლევათ შეღავათი განმეორებით დაესწრონ ლექციებს თავისუფალი მსმენელის სახით.

სოფიო კაპანაძე
კახაბერ ჩხეიძე2 ნოემბრიდან ონლაინ რეჟიმში, დისტანციურად, საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილიდან ან საქმიდან მოუწყვეტლივ ვიწყებთ ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების (შედის ორისი) სწავლებას  www.baco.ge ზე. პირველი15 დღე თანხის გადახდის გარეშე, 14-15 სექტემბერს საკონკურსო ტესტირება, წარმატების შემთხვევაში შეგიძლიათ გააგრძელოთ. რეგისტრაცია 2 ნოემბრამდე.

 2.,,ფინანსების მენეჯერის“ პროგრამის მე-2 დონე ბიზნესის სამართლებრივი საკითხები, საგადასახადო კოდექსი დაიწყება 1 ოქტომბერს. 

    პროფესიული სრულყოფა. გსურთ კარიერაში წარმატება? ვიაროთ ერთად!