სოფიო კაპანაძე
კახაბერ ჩხეიძე 1 სექტემბრიდან ონლაინ რეჟიმში, დისტანციურად, საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილიდან ან საქმიდან მოუწყვეტლივ ვიწყებთ ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების (შედის ორისი) სწავლებას  www.baco.ge ზე. პირველი13 დღე თანხის გადახდის გარეშე, 12-13 სექტემბერს საკონკურსო ტესტირება, წარმატების შემთხვევაში შეგიძლიათ გააგრძელოთ. რეგისტრაცია1 სექტემბრამდე.

 2.,,ფინანსების მენეჯერის“ პროგრამის მე-2 დონე ბიზნესის სამართლებრივი საკითხები, საგადასახადო კოდექსი დაიწყება 1 სექტემბერს. 

    პროფესიული სრულყოფა. გსურთ კარიერაში წარმატება? ვიაროთ ერთად!