ჩვენი კურსდამთავრებულების და სტუდენტებისათვის  შევქმენით დახურული ჯგუფი ,,baco.ge -თანადგომა", რომელიც წევრებს დაეხმარებათ ახალი ინფორმაციის მიღებაში, დასაქმებასა და ურთიერთმხარდაჭერაში. 

ჯგუფის ნამდვილი წევრობისთვის 10 მაისამდე საკმარისია მსურველმა თავი წარუდგინოს ჯგუფს. ჯგუფში მუშაობის წესები გამოქვეყნებულია, მსურველებმა დაგვიკავშირდით.

 

 

სოფიო კაპანაძე
კახაბერ ჩხეიძე1 თებერვლიდან, 1 აპრილიდან, 1 ივნისიდან, 1 სექტემბრიდან და 1 ნოემბრიდან ონლაინ რეჟიმში, დისტანციურად, საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილიდან ან საქმიდან მოუწყვეტლივ ვიწყებთ ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების (შედის ორისი) სწავლებას  www.baco.ge ზე. პირველი14 დღე თანხის გადახდის გარეშე,  საკონკურსო ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში შეგიძლიათ გააგრძელოთ. რეგისტრაცია მიმდინარეობს. (ოთხი თვე, თვეში 200 ლარი)

1 მარტიდან და 1 ოქტომბრიდან მე-2 დონე - საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება და საგადასახადო დეკლარაციები. (ხუთი თვე, თვეში 200 ლარი)

1 ნოემბრიდან მე-3 დონე - მმართველობითი აღრიცხვა.(შვიდი თვე, თვეში 100 ლარი)

საქართველოს ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციასა (ბაფ) და ბიზნესის აკადემიურ ცენტრს (baco.ge) შორის გაფორმებული მემორანდუმის მიხედვით ACCA-ს პროგრამის გავლისას წიგნი F6-საგადასახადო დაბეგვრა, ჩაეთვლებათ (2011 წლიდან) ვისაც გავლილი აქვს ან გაივლის ,,ფინანსების მენეჯერის“ კურსის მეორე დონეს-საგადასახადო აღრიცხვა. ( მსგავსი აღიარება F1-წიგნში მიღებული აქვს მხოლოდ შავი ზღვის უნივერსიტეტს)

 

    პროფესიული სრულყოფა. გსურთ კარიერაში წარმატება? ვიაროთ ერთად!