სიახლეები

1 დეკემბრიდან ვიწყებთ ,,ფინანსების მენეჯერის" პირველ დონეს -ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგება(ორისის პროგრამასთან ერთად). სასწავლო პროცესი 4 თვე. ღირებულება 200 ლარი თვეში  დღგ-ს ჩათვლით. პროგრამა იწყება ნულიდან და საწყისი ბაზის ცოდნა არ მოითხოვება. 1-12 დეკემბერი თანხის გადახდის გარეშე. 13-14 დეკემბერს ჩატარებული საკონკურსო ტესტირებით გადაწყდება ვინ გააგრძელებს სწავლას. რეგისტრაციიდან შემაჯამებელი ტესტირების ჩათვლით პროცესი მიმდინარეობს ინტერნეტის საშუალებით.

,,ფინანსების მენეჯერის“ პროგრამის მე-3 დონე დაიწყება 1 დეკემბერს, სწავლა განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში.  1-12 დეკემბერი სწავლება თანხის გადახდის გარეშე.  სწავლის ხანგრძლივობაა 7 თვე, ღირებულება 200 ლარი თვეში დღგ-ს ჩათვლით. 13-14 დეკემბერს ჩატარებული საკონკურსო ტესტირებით გადაწყდება ვინ გააგრძელებს სწავლას.

Baco.ge-ზე  CV-ის განთავსების მსურველებს ექნებათ შესაძლებლობა CV-ს მიამაგრონ ვიდეოფაილი, რომლითაც შეძლებენ თავიანთი თავის წარდგენას დამქირავებლისთვის. ჩაწერა შესაძლებელია ოფისში ან მივიღებთ მზა ფაილს. ჩანაწერის შინაარსზე და ხანგრძლივობაზე შეზღუდვა არ არის, მაგრამ ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას არ მიამაგროს  CV-ს არაკორექტული შინაარსის ვიდეოფაილი.

სოფიო კაპანაძე
კახაბერ ჩხეიძე
პრეზენტაცია

...........

 

Facebook.com/Baco.ge
ლექციების კოლაჟი

საგანი
თეორიული საფუძვლები
თემა
დარიცხვის მეთოდი

სავარჯიშოს ამოხსნა

თემა

კომპიუტერული ბუღალტრული პროგრამა

თემა

იურიდიული პირი

   
 

 

დემო ვერსია

სწავლების სისტემასთან მუშაობის ვიდეოგანმარტება

 

სიახლეები

პროფესიული სრულყოფა. გსურთ კარიერაში წარმატება? ვიაროთ ერთად!

                                                                             

 

 • 2014 წლის  1 დეკემბრიდან იწყება ფინანსების მენეჯერის კურსის პირველი დონე -ბუღალტრული აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგება, საბუღალტრო პროგრამა ,,ორისი".
 • დარეგისტრირებამდე ,,დემო კაბინეტის" ნახვისთვის შეგიძლიათ ისარგებლოდ სატესტო მომხმარებლით: იდენტიფიკატორი: 1163, პაროლი:456
  • 2014 წლის 1 დეკემბრიდან იწყება ფინანსების მენეჯერის კურსის მესამე დონე -მმართველობითი აღრიცხვა.
  • შენიშვნა: თუ მომხმარებელი  baco.ge-ზე ადრე რეგისტრირებულია (ამჟამად აქტიურ ჯგუფში არ ირიცხება) ხელახალი რეგისტრაცია საჭირო არ არის. ამ შემთხვევაში დარეკეთ 599412536.

   • საბანკო რეკვიზიტები: შპს ,,ბიზნესის აკადემიური ცენტრი"  ს/კ 212883254, სს თიბისი ბანკი TBCBGE22

    ანგ N GE92TB0370236080101001

 

baco.ge v2.0