სიახლეები

კარიერაში წინსვლისთვის! გახდი პროფესიონალი, მაღალანაზღაურებადი და მოთხოვნადი. ამისთვის საჭიროა სურვილი, კომპიუტერი ინტერნეტით, 4 თვე ყოველდღიურად 2-3 საათი, თვეში 200 ლარი. შედეგი- საქმის ფლობა პროფესიონალის დონეზე. 1 აპრილიდან ონლაინ რეჟიმში, დისტანციურად, საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილიდან ან საქმიდან მოუწყვეტლივ ვიწყებთ ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების (შედის ორისი) სწავლებას  www.baco.ge ზე. პირველი12 დღე თანხის გადახდის გარეშე, 11-12 აპრილს საკონკურსო ტესტირება, წარმატების შემთხვევაში შეგიძლიათ გააგრძელოთ. რეგისტრაცია1 აპრილამდე. 

. ,,ფინანსების მენეჯერის“ პროგრამის მე-2 დონე ბიზნესის სამართლებრივი საკითხები, საგადასახადო კოდექსი დაიწყება 1 აპრილს, 

4. ბიზნესის აკადემიური ცენტრი ამზადებს ახალ პროექტს ,,ინვენტარიზაცია“. პროგრამა განკუთვნილია გადამხდელების, ბუღალტრების და ნებისმიერი მსურველისთვის. პროგრამა მოიცავს: ვიდეო ლექციებს, სავარჯიშოებს, ტესტებს, საკანონმდებლო პაკეტს და ინვენტარიზაციის ცხრილებს, ინვენტარიზაციის შედეგების ანალიზსს და მის შედარებას გადამხდელის გვერდზე არსებულ მონაცემებთან. წარმოგიდგენთ პროექტ ,,ინვენტარიზაციის“დებულებას,ინვენტარიზატორის ეთიკის კოდექსსდაექსელის ცხრილებთან მუშაობის გაკვეთილებს. ,,დემო კაბინეტში" შესვლა შეგიძლიათ: ინდიფიკატორი: 670, პაროლი: 456

 

სოფიო კაპანაძე
კახაბერ ჩხეიძე
პრეზენტაცია

...........

 

Facebook.com/Baco.ge
ტექ. დახმარება

 

ლექციების კოლაჟი

საგანი
თეორიული საფუძვლები
თემა
დარიცხვის მეთოდი

სავარჯიშოს ამოხსნა

თემა

კომპიუტერული ბუღალტრული პროგრამა

თემა

იურიდიული პირი

   
 

 

დემო ვერსია

სწავლების სისტემასთან მუშაობის ვიდეოგანმარტება

 

სიახლეები

    პროფესიული სრულყოფა. გსურთ კარიერაში წარმატება? ვიაროთ ერთად!

  • დარეგისტრირებამდე ,,დემო კაბინეტის" ნახვისთვის შეგიძლიათ ისარგებლოდ სატესტო მომხმარებლით: იდენტიფიკატორი: 1163, პაროლი:456
  • საბანკო რეკვიზიტები: შპს ,,ბიზნესის აკადემიური ცენტრი"  ს/კ 212883254, სს თიბისი ბანკი, ანგ N GE92TB0370236080101001

 

baco.ge v2.0