სიახლეები

1. 2 თებერვლიდან ვიწყებთ ,,ფინანსების მენეჯერის" პირველ დონეს -ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგება(ორისის პროგრამასთან ერთად). სასწავლო პროცესი 4 თვე. ღირებულება 200 ლარი თვეში  დღგ-ს ჩათვლით. პროგრამა იწყება ნულიდან და საწყისი ბაზის ცოდნა არ მოითხოვება. 2-15 თებერვალი თანხის გადახდის გარეშე. 14-15 თებერვალს ჩატარებული საკონკურსო ტესტირებით გადაწყდება ვინ გააგრძელებს სწავლას. რეგისტრაციიდან შემაჯამებელი ტესტირების ჩათვლით პროცესი მიმდინარეობს ინტერნეტის საშუალებით.

2. ,,ფინანსების მენეჯერის“ პროგრამის მე-2 დონე ბიზნესის სამართლებრივი საკითხები, საგადასახადო კოდექსი დაიწყება 2 თებერვალს, 

3. ბიზნესის აკადემიური ცენტრი ამზადებს ახალ პროექტს ,,ინვენტარიზაცია“. პროგრამა განკუთვნილია გადამხდელების, ბუღალტრების და ნებისმიერი მსურველისთვის. პროგრამა მოიცავს: ვიდეო ლექციებს, სავარჯიშოებს, ტესტებს, საკანონმდებლო პაკეტს და ინვენტარიზაციის ცხრილებს, ინვენტარიზაციის შედეგების ანალიზსს და მის შედარებას გადამხდელის გვერდზე არსებულ მონაცემებთან. წარმოგიდგენთ პროექტ ,,ინვენტარიზაციის“დებულებას,ინვენტარიზატორის ეთიკის კოდექსსდაექსელის ცხრილებთან მუშაობის გაკვეთილებს. ,,დემო კაბინეტში" შესვლა შეგიძლიათ: ინდიფიკატორი: 670, პაროლი: 456

 

სოფიო კაპანაძე
კახაბერ ჩხეიძე
პრეზენტაცია

...........

 

Facebook.com/Baco.ge
ტექ. დახმარება

 

ლექციების კოლაჟი

საგანი
თეორიული საფუძვლები
თემა
დარიცხვის მეთოდი

სავარჯიშოს ამოხსნა

თემა

კომპიუტერული ბუღალტრული პროგრამა

თემა

იურიდიული პირი

   
 

 

დემო ვერსია

სწავლების სისტემასთან მუშაობის ვიდეოგანმარტება

 

სიახლეები

 

                                             პროფესიული სრულყოფა. გსურთ კარიერაში წარმატება? ვიაროთ ერთად!

                                                                             

  • დარეგისტრირებამდე ,,დემო კაბინეტის" ნახვისთვის შეგიძლიათ ისარგებლოდ სატესტო მომხმარებლით: იდენტიფიკატორი: 1163, პაროლი:456
  • საბანკო რეკვიზიტები: შპს ,,ბიზნესის აკადემიური ცენტრი"  ს/კ 212883254, სს თიბისი ბანკი, ანგ N GE92TB0370236080101001

 

baco.ge v2.0