სიახლეები

3 ნოემბრიდან ვიწყებთ ,,ფინანსების მენეჯერის" პირველ დონეს -ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგება(ორისის პროგრამასთან ერთად). სასწავლო პროცესი 4 თვე ან 8 თვე (ვისაც დრო შეზღუდული აქვს) ღირებულება 200 ლარი თვეში (8 თვიან კურსზე 100 ლარი თვეში) დღგ-ს ჩათვლით. პროგრამა იწყება ნულიდან და საწყისი ბაზის ცოდნა არ მოითხოვება. 3-14 ნოემბერი თანხის გადახდის გარეშე. 15-16 ნოემბერს ჩატარებული საკონკურსო ტესტირებით გადაწყდება ვინ გააგრძელებს სწავლას. რეგისტრაციიდან შემაჯამებელი ტესტირების ჩათვლით პროცესი მიმდინარეობს ინტერნეტის საშუალებით.

3 ნოემბერს დაიწყება მე-3 დონე -მმართველობითი აღრიცხვა.

სოფიო კაპანაძე
კახაბერ ჩხეიძე
პრეზენტაცია

...........

 

Facebook.com/Baco.ge
ლექციების კოლაჟი

საგანი
თეორიული საფუძვლები
თემა
დარიცხვის მეთოდი

სავარჯიშოს ამოხსნა

თემა

კომპიუტერული ბუღალტრული პროგრამა

თემა

იურიდიული პირი

   
 

 

დემო ვერსია

სწავლების სისტემასთან მუშაობის ვიდეოგანმარტება

 

სიახლეები

პროფესიული სრულყოფა. გსურთ კარიერაში წარმატება? ვიაროთ ერთად!

                                                                             

 

 • 2014 წლის  3 ნოემბრიდან იწყება ფინანსების მენეჯერის კურსის პირველი დონე -ბუღალტრული აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგება, საბუღალტრო პროგრამა ,,ორისი".
 • დარეგისტრირებამდე ,,დემო კაბინეტის" ნახვისთვის შეგიძლიათ ისარგებლოდ სატესტო მომხმარებლით: იდენტიფიკატორი: 1163, პაროლი:456
  • 2014 წლის 3 ნომბრიდან იწყება ფინანსების მენეჯერის კურსის მესამე დონე -მმართველობითი აღრიცხვა.
  • სიახლე

   ვიწყებთ ,,ფინანსების მენეჯერის“ პროგრამის ცალკეული გაკვეთილების მოწოდებას. ნებისმიერ მომხმარებელს შეეძლება  შეიძინოს მისთვის სასურველი გაკვეთილი. გადაწყვეტილება მიღებულია ჩვენი კურსდამთავრებულების და სხვა სპეციალისტების თხოვნით.

   ინსტრუქცია ,,ფინანსების მენეჯერის“ პროგრამის ცალკეული გაკვეთილების შეძენის შესახებ.

   1.      მსურველმა www.baco.ge-ს მთავარ გვერდზე უნდა გაიაროს რეგისტრაცია და სასწავლო საგნად უნდა აირჩიოს  ,,ფინანსების მენეჯერის“ პროგრამის სასწავლო მასალა. თემების შერჩევითი შესყიდვა.

   2. დარეგისტრირებამდე შეგიძლიათ ისარგებლოდ სატესტო მომხმარებლით: იდენტიფიკატორი: 1146, პაროლი:123

   3.      მომხმარებელი შპს ,,ბიზნესის აკადემიური ცენტრის“  სახელზე თიბისი ბანკში ანგარიშზე  GE92TB0370236080101001უნდა შეიტანოს თანხა ავანსის სახით, რომლის მეშვეობითაც მომხმარებელი შეიძენს მისთვის საჭირო თემას, ავანსს გამოაკლდება მხოლოდ შესყიდული სასწავლო მასალის ღირებულება, დარჩენილი თანხით შეუძლია სხვა მასალის შესყიდვა ან ნებისმიერ დროს დაიბრუნებს უკან.

   4.      ადმინისტრაცია რეგისტრაციიდან რამდენიმე წუთში უზრუნველყოფს დარეგისტრირებული მომხმარებლის გვერდის გახსნას.

   5.       მომხმარებელს კაბინეტში,,ლექციების“  ღილაკის გააქტიურებით შეეძლება გაკვეთილების ჩამონათვალის ნახვა და მისთვის საჭირო თემების გააქტიურება და ფასების ნახვა.

   6.      გაკვეთილზე დაკლიკებით, ბალანსზე  საკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში გაიხსნება ვიდეოლექციები, ამოცანები და თვითშემოწმების ტესტები, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ერთი თვის განმავლობაში.

   შენიშვნა: თუ მომხმარებელი  baco.ge-ზე ადრე რეგისტრირებულია (ამჟამად აქტიურ ჯგუფში არ ირიცხება) ხელახალი რეგისტრაცია საჭირო არ არის. ამ შემთხვევაში დარეკეთ 599412536.

   • საბანკო რეკვიზიტები: შპს ,,ბიზნესის აკადემიური ცენტრი"  ს/კ 212883254, სს თიბისი ბანკი TBCBGE22

    ანგ N GE92TB0370236080101001

 

baco.ge v2.0