სიახლეები

1.კარიერაში წინსვლისთვის! გახდი პროფესიონალი, მაღალანაზღაურებადი და მოთხოვნადი. ამისთვის საჭიროა სურვილი, კომპიუტერი ინტერნეტით, 4 თვე ყოველდღიურად 2-3 საათი, თვეში 200 ლარი. შედეგი- საქმის ფლობა პროფესიონალის დონეზე. 1 ივნისიდან ონლაინ რეჟიმში, დისტანციურად, საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილიდან ან საქმიდან მოუწყვეტლივ ვიწყებთ ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების (შედის ორისი) სწავლებას  www.baco.ge ზე. პირველი14 დღე თანხის გადახდის გარეშე, 13-14 ივნისს საკონკურსო ტესტირება, წარმატების შემთხვევაში შეგიძლიათ გააგრძელოთ. რეგისტრაცია1 ივნისამდე.

 2.,,ფინანსების მენეჯერის“ პროგრამის მე-2 დონე ბიზნესის სამართლებრივი საკითხები, საგადასახადო კოდექსი დაიწყება 1 სექტემბერს. 

სოფიო კაპანაძე
კახაბერ ჩხეიძე
პრეზენტაცია

...........

 

Facebook.com/Baco.ge
ტექ. დახმარება

 

ლექციების კოლაჟი

საგანი
თეორიული საფუძვლები
თემა
დარიცხვის მეთოდი

სავარჯიშოს ამოხსნა

თემა

კომპიუტერული ბუღალტრული პროგრამა

თემა

იურიდიული პირი

   
 

 

დემო ვერსია

სწავლების სისტემასთან მუშაობის ვიდეოგანმარტება

 

სიახლეები

    პროფესიული სრულყოფა. გსურთ კარიერაში წარმატება? ვიაროთ ერთად!

                                  

  • საბანკო რეკვიზიტები: შპს ,,ბიზნესის აკადემიური ცენტრი"  ს/კ 212883254, სს თიბისი ბანკი, ანგ N GE92TB0370236080101001

 

baco.ge v2.0